Camus,Veba ve Biz

9 Haziran 2021

 Kendini izole ediyor ve sıkılıyor musun? Okumak yardımcı olur. Pandemi ile renklendirilmiş dünyada bir kitap raflardan uçuyor: Albert Camus'nün Cezayir'in Oran kasabasında ölümcül bir salgın hakkında yazdığı bir roman olan Veba (1947). Dedikleri gibi, kriz karakteri ortaya çıkarıyorsa, neden ana sorusu “Ne yapmalıyım?” Olan bir kitabı seçmeyelim?

Bir veba söz konusuysa bu sorundan kaçış hayli zordur. Sorun yokmuş gibi davranmak tavır almaktır. Tarafsız kalmak bir seçimdir. Krizden kar etmek bir yoldur. Camus’nün kahramanı Doktor Rieux’ya göre ise cevap: çabala, iyileşmeye yardım et olmuştur.

Söylemesi kolay. Sorumluluktan kaçınmak, rasyonelleştirmeler uydurma yeteneğiyle eşleşen bir ata sporudur. Yirminci yüzyılın ortalarından bir figür olarak Camus, bu sorunu daha geniş bir çerçevenin parçası olarak ele aldı: din mi yoksa nihilizm mi birini seçin ikileminde iki seçeneğin de kötü olduğuna karar verdi. Çünkü her biri sorumluluktan kaçmayı kolaylaştırırdı.

İkilemin kendisi bugün tuhaf görünüyor. Din sorumluluğu teşvik etmelidir. Nihilizm ise, yani, etiketin kendisi soluk maalesef. Hayatın nesnel olarak anlamsız olduğunu ve tüm anlamların öznel olduğunu işaret eder. Kelime her ne kadar soluk olsa da, bakış açısı “bireye kalmış”, “teknenizde ne varsa onunla yaşayın”, “değer yargıları yapmayın” gibi ifadelerde yaşıyor.

Camus ise, Veba'yı son açıklamaya meydan okuyacak şekilde yazmıştır. Okuyucuları değer yargıları yapmaya, Rieux'yu ve vebayla savaşan gönüllüleri övmeye yönlendiriliyor.

Burada “kişiye kalmış” devreye giriyor. Bu iki ayrı anlamı olan bir ifadedir. (a) ifadesi, haklı olarak, seçimde kişisel boyutu vurgular. Zor bir durumda, seçenekler arasından seçim yapmak kişiye kalmıştır. Fena değil. Bununla birlikte, tam gelişmiş nihilizm hayranı ikinci bir boyut ekler. “Bireye kalmış” (b) bu “bireyin yaptığı seçim ne olursa olsun doğru seçimdir” demektir. Zıtlığı kavramak için beslenmeyi ele alalım. Hangi gıda maddelerinin tüketileceğine karar vermek (a) kişiye kalmıştır. Bu seçimlerin sağlıklı olup olmadığı ise (b) kişiye bağlı değildir.

Camus, nihilizme "b" nedeniyle meydan okudu. 'a' ve 'b' birlikte çalıştırıldığında, “Dr Rieux'un eylemleri onurludur” gibi değerlendirmeler pek bir şey ifade etmez. “Bireye kalmış”, “Bu sadece sizin fikriniz” anlamına gelir.

Neden olmasın? O halde bir de dine dönelim.

Camus için, ondan önceki Nietzsche için olduğu gibi, din sadece nihilizmin kılık değiştirmiş bir versiyonunu sunar. Dünya’nın ‘düşmüş’ ve ‘günahkâr’ oluşu kendi içinde anlamsızdır. Çünkü bütün değerler ilahi emirlerden gelir.Tanrı'nın iradesine böylesine bir vurgu Camus'yü rahatsız etmiştir. Veba'nın, standart temalarla iki vaaz veren Peder Paneloux adında bir rahibi vardır: (1) “günahların cezası;” (2) “Tanrı gizemli yollarla çalışır.” Doktor açısından, bu tür vaazlar tehlikeli mesajlar taşır: bir günah keçisi bulun, cehalete hoş geldiniz, Tanrı'nın iradesini kabul edin, kolları sıvamayın ve yardım etmeyin.


Rieux, bu kötü teorilere rağmen, çoğu dindar bireyin pratikte hastalandığında doktora gittiğinin farkındadır. Bu bağlamda Rieux gerçek bir rahip olan Trappist keşiş Thomas Mertondan şaşırtıcı bir destek alır. Merton, Camus’nün Peder Paneloux’nun vaazlarını “isyankar” olarak yargılamakta haklı olduğunu düşünür. Din adamının sürüsünü “anlamadığımız bir vasiyete boyun eğmeye ve hatta korkunç görünen şeylere tapıp sevmeye” teşvik etmesi dehşet vericiydi. Merton'a göre Camus'nün hatası, böyle bir tutumun “Hıristiyanlık için gerekli” olduğuna inanmaktı. Puta tapınma her yerdedir ve rahipler bile sahte tanrılara tapabilirler.

Merton, nihilizmle ilgili olarak 'a' ve 'b' ayrımının bir tür ayna görüntüsünü sağlar. Doğru olan (a) bir tanrısallığın kabulüdür. Yanlış olan, (b) tanrısallığın anlaşılmasının tipik yoludur.

Camus'nün çözümsüz ideolojik inceliklere karşı pek sabrı yoktur. Odak noktası “Ne yapmalıyım?” idi. Cevabı: "gerçek şifacılar" olun. Doktorlar gibi olun. Nerede hastalık varsa, şifa getirin. Acının olduğu yerde, rahatlama getirin. Kiliseye gidenler dua etmiyorlar, Nihilistler, "daha iyi" ve "daha kötü" kelimelerinin derin anlamlarını reddederek yeterince motive değiller. "Ne yapmalıyım?" Şifacılara katılın, üzerinize düşeni yapın.


Arya Durgun  

© Prof. Raymond D. Boisvert 2021
Raymond Boisvert is Professor Emeritus of Philosophy at Siena College, Loudonville, NY.