"Sessiz Kalmıyoruz!" Sayısı

3 Ekim 2020
KAFKAOKUR "Sessiz Kalmıyoruz!" sayısı çıktı!

Dergi ve gazete satılan tüm noktalarda!

Hemen almak için www.konudukkan.com


Yazarlar

Merve Özdolap
Ece Temelkuran
Fidan Ataselim (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu
Dr. Ezgi Toplu Demirtaş
Av. Ceren Akkay (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönülllüsü)
Sinem Sal
Doç. Dr. Aslı Akdaş Mitrani
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Zehra Çelenk
Deniz Şengenç (Uçan Süpürge Vakfı Ekibinden Belgesel Yönetmeni)
Seda Yılmaz
Zeynep Dilara
Sinem Taşyaran Unan

Çizerler
Eren Caner Polat
Emine Yılmaz
Pelin Aysan
Gamze Enginer Dizdar
Simay Yaman
Nilay Adlim
Başak Arslan
Serra Ataman
Didem Dağbağlı
Merve Yiğit
Oya Başkaya
Gülşah Minsin
Miraç Yıldırım

Kaynakça

İnci Boyacıoğlu -"Romantik İlişkilerde Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet" adlı yazı için:


Boyacıoğlu, İ. (2016). Dünden bugüne Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik araştırmalara davet. Türk Psikoloji Yazıları, 19 (Özel sayı), 127–146.

Boyacıoğlu, İ. (2019). Kadına yönelik şiddeti önleyici devlet politikaları: Psikolojik şiddetle mücadele. Madde, Diyalektik ve Toplum, 2(3).

Follingstad, D. R. (2007). Rethinking current approaches to psychological abuse: Conceptual and methodological issues. Aggression and Violent Behavior, 12(4), 439–458.

Follingstad, D. R. (2009). The impact of psychological aggression on women’s mental health and behavior: The status of the field. Trauma, Violence, & Abuse, 10, 271–289.

O’Leary, K. D., & Maiuro, R. D. (2001). Psychological Abuse in Violent Domestic Relationships. Canada: Springer Publishing Company, Inc.

Yüksel, Ş. (1996). Kadınların kendilerini şiddetten koruması neden zor? Evdeki terör: Kadına yönelik şiddet içinde (s. 96–112). Mor Çatı Yayınları. https://www.morcati.org.tr
/tr/yayinlarimiz/izleme-raporlari


Ezgi Toplu Demirtaş -"Flört Şiddetinin Siber Hâli: Siber Flört Şiddeti" adlı yazı için:


Anderson, K. M., & Danis, F. (2007). Collegiate sororities and dating violence: An exploratory study of informal and formal helping strategies. Violence against Women, 13(1), 1-14. doi: 10.1177/1077801206294808

Blasco-Ros, C., Sánchez-Lorente, S., & Martinez, M. (2010). Recovery from depressive symptoms, state anxiety and post-traumatic stress disorder in women exposed to physical and psychological, but not to psychological intimate partner violence alone: a longitudinal study. BMC Psychiatry, 10, 98-110. doi: 10.1186/1471-244X-10-98

Borrajo, E., Ga´mez-Guadix, M., & Calvete, E. (2015a). Cyber dating abuse: Prevalence, context, and relationship with offline dating aggression. Psychological Reports, 116(2), 565–585. https://doi.org/10.2466/21.16.PR0.116k22w4

Burke, S. C., Wallen, M., Vail-Smith, K., & Knox, D. (2011). Using technology to control intimate partners: An exploratory study of college undergraduates. Computers in Human Behavior, 27, 1162–1167. https://doi.org/10.1016/ j.bbr.2011.03.031

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği. (2018). Gençlerle güvenli ilişkiler üzerine çalışmak: Eğitimciler ve danışmanlar için uygulamalı el kitabı. İstanbul: Punto Baskı Çözümleri.

Dardis, C. M., Edwards, K. M., Kelley, E. L., & Gidycz, C. A. (2017). Perceptions of dating violence and associated correlates: A study of college young adults. Journal of Interpersonal Violence, 32(21), 3245–3271.

Duggan, M. (2013). Cell phone activities. Pew Research Center. Retrieved from https://www.pewresearch.org/internet/2013/09/19/cell-phone-activities-2013/

Jiang, J. (2018). Millennials stand out for their technology use, but older generations also embrace digital life. Pew Research Center. Retrieved from: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/09/us-generations-technology-use/

Melander, L. (2010). College students’ perceptions of intimate partner cyber harassment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(3), 263–268. https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0221

Murphy, C. M., & Hoover, S. A. (1999). Measuring emotional abuse in dating relationships as a multifactorial construct. Violence and Victims, 14(1), 39-53.

Murray, C. E., & Kardatzke, K. N. (2007). Dating violence among college students: Key issues for college counselors. Journal of College Counseling, 10, 19-89. doi: 10.1002/j.2161-1882.2007.tb00008.x

Smith, A., Rainie, L., & Zickuhr, K. (2011). College students and technology. Pew Research Center. Retrieved from https://www.pewresearch.org/internet/2011/07/19/college studentsand- technology/

Reed, L. A., Tolman, R. M., & Safyer, P. (2015). Too close for comfort: Attachment insecurity and electronic intrusion in college students’ dating relationships. Computers in Human Behavior, 50, 431–438. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.050

Toplu-Demirtaş, E. (2020). Toplumsal cinsiyet perspektifinden flört şiddeti: In Özlem Haskan Avcı (Ed.), Toplumsal Cinsiyet (393-427). Nobel Kitap: Ankara

Toplu-Demirtaş, E., Akçabozan-Kayabol, N. B., Aracı-İyiaydın, A., & Fincham, F. (2020). Unraveling the roles of distrust, suspicion of infidelity, and jealousy in cyber dating abuse perpetration: An attachment theory perspective. Journal of Interpersonal Violence. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0886260520927505

Toplu-Demirtaş, E., Öztemur, G., & Fincham, F. (2020a). Perceptions of dating violence: Assessment and antecedents. Journal of Interpersonal Violence. Advance online publication. doi: 10.1177/0886260520914558

We are social. (2019). Digital in 2019. https://wearesocial.com/global-digitalreport-2019

Zapor, H., Wolford-Clevenger, C., Elmquist, J., Febres, J., Shorey, R. C., Brasfield, H., & Stuart, G. L. (2017). Psychological aggression committed through technology: A study with dating college students. Partner Abuse, 8(2), 127–145. https://doi.org/10.1891/1946-6560.8.2.127


Sinem Taşyaran Unan -"Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Çocukluk Çağı" adlı yazı için:

Akkaş, İ. (2019). Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları Çerçevesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı. Ekev Akademi Dergisi • Icoaef Özel Sayısı: 97-117

Alabay, E. & Özdemir, G. (2020). 36-72 Aylık Çocukların Mesleklere Yönelik Oluşturdukları Toplumsal Cinsiyet Algıları. Turkish Studies, 15(1), 13-29. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37370

Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Arastırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I): 108-114

Bükecik, E. & Özkan, B. (2018). Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2): 33-37

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı, Sosyoloji Konferansları, <dergipark.org.tr>: 29-56